Hoe maximaliseer je de tijd die je met kandidaten hebt

Een sollicitatiegesprek is een ontmoeting tussen een sollicitant en een interviewer die wordt gevoerd om te beoordelen of de sollicitant in aanmerking komt voor de baan. In een sollicitatiegesprek is het vermogen van zowel de geïnterviewde als de interviewer om met elkaar te communiceren van het grootste belang. De sollicitant die in staat is zijn gedachten en ideeën effectief over te brengen, zal waarschijnlijk een voordeel hebben in het sollicitatieproces. Het is dus van cruciaal belang om de communicatievaardigheden van een kandidaat te evalueren alvorens tot aanwerving over te gaan. Eén manier om deze vaardigheden te evalueren is door middel van gedragsreacties. Gedragsreacties zijn reacties die een kandidaat geeft op basis van eerdere informatie over de werkgever en/of de aangeboden baan. Dergelijke reacties worden als gedragsreacties beschouwd wanneer ze een nauwkeurige weergave zijn van het denkproces van de sollicitant.

De meeste vragen in sollicitatiegesprekken zijn bedoeld om de geschiktheid van de kandidaat voor de functie te meten. Naast het meten van de geschiktheid van een kandidaat, meten sollicitatievragen ook de communicatieve en interpersoonlijke vaardigheden. De meeste sollicitatiegesprekken en aanwervingscirculaires bevatten een lijst met standaardvragen. Er zijn echter gevallen waarin deze vragen niet zinvol zijn of waarin ze kunnen worden aangepast om de geschiktheid van een kandidaat voor de functie beter te beoordelen.

Bij het voeren van sollicitatiegesprekken moet de interviewer de kandidaat ook vragen uit te weiden over ongewone omstandigheden in zijn of haar werkervaring, opleidingsachtergrond en prestaties. Ook moet de kandidaat informatie geven over hoe deze factoren van invloed zijn geweest op de beslissingen die hij of zij heeft genomen. Dit soort vragen, samen met het soort antwoorden dat wordt gegeven, zal dienen om de kandidaat te karakteriseren. Zo krijgt u inzicht in de sterke en zwakke punten van uw kandidaat en kunt u bepalen of zij geschikt is voor uw bedrijf.